Nõmme koolieelikute XXI kabeturniir„Mõtelda on mõnus“

J U H E N D
Korraldajad:
Nõmme Kabeklubi, Nõmme Huvikooli kabering ja Tallinna Lasteaed Rabarüblik.
Aeg ja koht:
Nõmme koolieelikute kabeturniir toimub neljapäeval, 25. aprillil 2024 algusega kell
15.30 Tallinna Lasteaias Rabarüblik, aadressil Raba 10.
Orienteeruv võistluse lõpp on 18:00.
Eesmärgid:
 Populariseerida kabet kui mõttesporti väikelaste hulgas
 Anda lastele uusi teadmisi kabest ja kabega seotud sõnavarast
 Arendada lastes distsipliini, reeglitest kinnipidamist, ausust ning austust
vastasmängija vastu.
 Anda lastele võimalus mängurõõmuks
 Anda kogemusi võistlustel osalemiseks
Osavõtjad:
Osa võtma oodatakse lapsi, kes veel koolis ei käi ja omavad vähemalt algteadmisi
kabest
Mängu reeglid:
Mängitakse 64-ruudulist kabet (tavaline, nn.vene kabe).
Võistluste süsteem oleneb võistlejate arvust ja selgub kohapeal.
Registreerimine:
Osavõtust paluks teatada hiljemalt esmaspäevaks, 22. aprilliks.
Tallinna Rabarübliku Lasteaia õppealajuhatajale Piia Kannukesele
piia.kannukene@rabaryblik.ee telefonil 59 195 252
või
Nõmme Huvikooli kaberingi õpetajale Heinar Jahule
heinar.jahu@gmail.com
telefonil 55 682 500
Korraldajad saavad vastu võtta kuni 30 mängijat. Palun kiirustada registreerimisega.
Soovi korral on lapsevanemal võimalik viibida võistluse ajal kõrval saalis, kuhu
lapsed mängude vaheaegadel liikuma saadetakse.
Autasustamine:
Turniiri esimest kolme autasustatakse diplomi ja medaliga. Kõik osavõtjad saavad
premeeritud!