Nõmme Kevad 2024 juhend

XXVII rahvusvaheline turniir rahvusvahelises kabes Nõmme Kevad Juhend

1. Eesmärk.

Populariseerida kabemängu, pakkuda võistlemisvõimalusi Nõmme noortele rahvusvahelisel tasemel.

2. Organiseerimine.

Võistlused organiseerib ja viib läbi Nõmme Kabeklubi koostöös Pääsküla Kooli, Nõmme Huvikooli ning Nõmme Linnaosa Valitsusega

3. Programm.

Võistlus korraldatakse 29.-31.03.2024 Pääsküla koolis, aadressil Vikerkaare 10. Täpne päevakava kinnitatakse enne esimese vooru algust vastavalt võistlejate arvule.

4. Osavõtjad ja võistlussüsteem.

Nõmme Kevad on avatud võistlus ning sellest võivad osa võtta kõik soovijad. Eelregistreerimine kuni 15.03 meiliaadressil heinar.jahu@gmail.com või telefonil 55682500 Heinar Jahu

Võistlustel on osavõtumaks täiskasvanutele 5 eurot, noored sünniaastaga 2005 ja hiljem ning pensionärid 2 eurot.

Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 30 min + 30 sek. Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

5. Paremusjärjestuse selgitamine punktide võrdsuse korral.

a) Solkoffi mediaansüsteem
b) kärbitud Solkoffi koefitsent

6. Autasustamine.

Üldarvestuses 5 parimat autasustatakse karika ning diplomiga. Parimat naist, noormeest (2005 ja hiljem) ning tütarlast(2005 ja hikjem) autasustatakse karika ning diplomiga.

Peakohtunik

Peakohtunikul on vajadusel õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule.

Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos Nõmme Kabeklubiga.

Võistlustulemused ja fotod on avalikud.